Кыйтга ("Хәзрәти Пушкин вә Лермонтов...")

Кыйтга ("Хәзрәти Пушкин вә Лермонтов...")
АВТОР Габдулла Тукай

КыйтгаХәзрәти Пушкин вә Лермонтов әгәр булса кояш,
Ай кебек, нурны алардан икътибас иткән бу баш.
 


Булмый Пушкин шигърене һич хаинанә үз итеп,
Булса да «Әлхәм» уку ул өр-яңа бер сүз итеп.
 Аузын эт япмас, фәкать уйнар гариб сазым минем,
Мокътәбислектә Жуковский — зур остазым минем.

Кыйтга — өзек, кисәк, өлеш.
Икътибас — файдаланып язу.
Хаинанә — хыянәтчеләрчә.
Гариб сазым — «шигъриятем» мәгънәсендә.
Мокътәбислектә — файдаланып, ияреп язуда


1913