Ишан (Тукай)

Ишан
АВТОР Габдулла Тукай

Ишан


Күзен йомган, муен бөккән, башында чалма чорналган;
Кибән чалма кибәк башта: ишан булган имеш хайван!


?