«Кушмый ишан хилкасендә...»

Кушмый ишан хилкасендә

Габдулла Тукай

Тулы исеме Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукаев
Һөнәре шагыйрь, тәнкыйтьче, публицист
Сайт Тукай сайты

Бик мактыйлар шуларны:


Прахут Мәхүп, Чаршау Биби,

Гыйлаҗ абзаң Сәрвәри.

Аңлатмалар үзгәртү

Хилка — түгәрәк, төркем.